viagra générique kamagra kopen viagra pour femme cialis en ligne kamagra online cialis générique kamagra 100 kamagra 100mg cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen levitra prix viagra online levitra générique
Sửa lỗi không tải được khi update trong WordPress
Th6 26, 2017
62 Views
0 0

Sửa lỗi không tải được khi update trong WordPress

Written by

Nếu bạn gặp lỗi download failed khi đang cố gắng cập nhật bộ cài WordPress, plugins hoặc themes thì nguyên nhân có thể là do các thư mục tạm thời (temporary directory) được WordPress sử dụng để download dữ liệu.

Error download failed trong WordPress

Update thất bại

wordpress-core-update-failed

Nếu bạn đang cố gắng để nâng cấp bộ cài WordPress, bạn có thể gặp phải lỗi này:

Download failed.: Destination directory for file streaming does not exist or is not writable.
Installation Failed

Cập nhật WordPress plugin/ theme thất bại

wordpress-plugin-update-failed

Nếu bạn đang cố gắng để cập nhật một WordPress plugin hoặc theme, bạn có thể sẽ gặp phải lỗi này, thay vì thông báo cập nhật thành công:

An error occured while updating (Plugin Name). Download failed. Destination directory for file streaming does not exist or is not writable.

Khắc phục lỗi download failed khi update

Nếu gặp phải các lỗi kể trên

1. Mở tập tin wp-config.php của bạn bằng Code Editor trong File Manager của cPanel/ DirectAdmin hoặc thông qua phần mềm FTP.

2. Tìm đoạn code sau ở phần đầu của tập tin:

* @package WordPress
*/
// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘anotherd_wrd1’);
view rawwp-config.php hosted with ❤ by GitHub

3. Chèn đoạn code sau vào giữa đoạn code mà bạn vừa tìm được:

define(‘WP_TEMP_DIR’, ABSPATH . ‘wp-content/’);
view rawwp-config.php hosted with ❤ by GitHub

Và nó sẽ có dạng như thế này:

* @package WordPress
*/
define(‘WP_TEMP_DIR’, ABSPATH . ‘wp-content/’);
// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘anotherd_wrd1’);
view rawwp-config.php hosted with ❤ by GitHub

Save tin wp-config.php lại.

3. Hãy thử cập nhật WordPress một lần nữa. Nếu vấn đề trên vẫn chưa được khắc phục thì bạn nên kiểm tra lại permissions (CHMOD) của thư mục /wp-content/ và đảm bảo nó được thiết lập ở quyền 755 để máy chủ có thể viết (writable) vào đó.

 

Bình luận

Article Categories:
Uncategorized

Project Manager tại Dịch vụ thiết kế website TTXweb. Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing . Thích hát , ca . Thích marketing và chia sẻ với mọi người.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *